Dokumenty potrzebne do udzielenia Pożyczki:

·        1) Dowód osobisty (ze stałym meldunkiem)

·      2)  Umowa o pracę/zaświadczenie o zarobkach

·      3) Wyciąg bankowy za ostatni miesiąc

·      4)Wpis do ewidencji gospodarczej

5    5) Notarialne oświadczenie woli

 

 Atrakcyjne Oprocentowanie Pożyczk od 15% do 20% w skali miesiąca.

 

Pożyczka z notarialnym oświadczeniem:

Jeśli nie możesz skorzystać z dwóch poprzednich propozycji a posiadasz stały dochód , mamy dla Ciebie pożyczkę na równie dogodnych zasadach jak dwie pozostałe oferty.

Musisz jedynie udokumentować Swój dochód i złożyć notarialne oświadczenie woli.